Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
2
Basketball: Girls Varsity WIAA Sectional
3
4
Basketball: Girls Varsity WIAA Sectional
5
6
7
8
9
10
Track: Varsity 1st Day Practice
11
12
13
Softball: Varsity 1st Day Practice
14
15
16
17
18
MS Destination Imagination
19
20
Baseball: Varsity 1st Day Practice
21
Dynamics
22
23
24
Softball: Varsity Game
25
Track: Varsity Invitational
26
27
Golf: Boys Varsity 1st Day Practice
28
7/8 Band
29
30
Soccer: Girls JV Game
31
Softball: Varsity Game